portrait-317041_1280

Dil gelişim, bilişsel ve bedensel gelişime paralel olarak yürür.
İnsan doğuştan dil ve konuşma yeteneğiyle doğar. Dil gelişimi doğumla birlikle başlayan ve tüm yaşam boyu devam eden bir süreçtir. İnsan, dil öğrenmek için özel bir mekanizmaya sahiptir. Dil, tüm kuralları ile birlikte, geçirilen yaşantılar sırasında, doğal olarak öğrenilmekledir. Çocuk yürümeyi nasıl Öğreniyorsa dili de öyle öğrenir. Çocuklar yaşamlarının ilk günlerinden itibaren, çevrelerindeki sesleri algılamaya, sesler çıkarmaya ve içinde yaşadıkları toplumda konuşulan dilin temel yapısını kazanmaya başlamaktadırlar. Dil gelişimi, bilişsel ve bedensel gelişime paralel olarak yürür. Çocuklar dili kazanırken öncelikle anne-babalarını, diğer aile bireylerini, sosyal çevrelerinde ve okul ortamında etkileşimde bulundukları diğer bireyleri model olarak alırlar.
Erken çocukluk döneminin en önemli etkileşim araçlarından biri olan dil, tüm etkinlikler için gereklidir.
Konuşma ve dil arasında anlamsal farklılığın anlaşılması önemlidir. Konuşma, konuşuyor olabilmenin gücü olarak tanımlanır. Kişinin düşüncelerini ve duygularını konuşma sesleriyle ifade etme yeteneğidir. Dil, düşünceleri, sesleri, yazı sembollerini ya da jestleri kullanarak hem sözel hem de sözel olmayan tekniklerle, karşıdaki kişi ile anlamlı iletişim kurabilmede kullanılmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için uzman dil ve konuşma terapisti Serkan Bengisu’nun web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Mail: info@konusmaterapistim.com
Website: http://www.konusmaterapistim.com/

One thought on “İLK GÜLÜŞ, İLK SÖZCÜKLER… ÇOCUĞUNUZ KONUŞUYOR!

  1. Çocuk yapmak ayrı birşey, bakmak ise ap ayrı. Büyütmek ve sağlıklı bir birey olarak kalmasını sağlamak tamamen ailelerinin ellerinde. Yazınız çok anlamlı olmuş.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir