aşık olma

Bipolar Bozukluk, Aşık Olma ve Ahlak Değişiklikleri Bipolar Bozukluk, Aşık Olma ve Ahlak Değişiklikleri

Bipolar bozukluk iki uçlu duygu durum bozukluğudur. Bu hastalıkta bir manik evre, bir de depresyon denilen çökü durumu yaşanır. Biri coşkulu diğer yerin dibine girme hali görülür. Mani tablosunda dopamin..