Victor Hugo ve Balzac Hangi Akıma Öncülük Etti?

Victor Hugo ve Balzac Hangi Akıma Öncülük Etti?

 

Victor Hugo ve Balzac Fransız edebiyatının önde gelen iki romancısıdır. Her ikisi de yazdıkları her eserle edebiyat dünyasına ve akımlarına yön vermiştir. Victor Hugo öncülük ettiği akım romantizm öncülerindedir. Yazar gençliğinde bu akımın en ünlü yazarı Chteaubriand’ dan etkilenmiş ve hatta onun gibi olamayacaksa bir hiç olmayı tercih ettiğini söyleyerek işe başlamıştır. Önceleri şiirlerle başlayan yazı hayatı daha sonra ilk kurgu romanlarından birisi olan Bir İdam Mahkûmunun Günlüğü ile devam etmiş ve bu romanı kült eseri olan Sefiller’in öncüsü olarak kabul edilmiştir.

Balzac Hangi Akıma Öncülük Etti?

Balzac realizm akımının öncüsü olarak bilinen bir yazardır. İlk eserleri Köylü İsyanı ve İnsanlık Komedisi olan Balzac bir romanda bir kahramana sürekli yer vermesiyle bu akımı başlattır. Goriot Baba eserinde de benzer bir yol izledi. Çok güçlü bir hafızası olan Balzac’ın gözlem yeteneği açısından çok başarılı olduğu kabul edilir. Bir karakteri yaratırken mutlaka onun arka planını ve geçmişini de ayrıntılı bir şekilde kurgular. Kahraman ve geçmişi arasındaki bağı da çok sıkı kurar.

Victor Hugo Hangi Akıma Öncülük Etti?

Victor Hugo’nun temsil ettiği romantizm akımı aslında başlangıç olarak Balcaz öncülük ettiği akım ve diğer romancıların temsil ettiği klasik bir akım olan realizme yani akılcılığa karşıt olarak çıktı. Romantizm akımının bir diğer ismi coşkunculuktur ve edebiyatta romantiklerin yansıtmaya en çok ağırlık verdikleri konu duygulardır. Her sınıftan farklı insanlara eserlerinde yer veren romantizm akımı yazarları romanlarında iyi ve kötünün çatışmasını ele almakta da ısrarcılardır. Ağır bir dil yerine sade ve gündelik dilde yazmayı da severler.

Sefiller

Sefiller romantizmin temsilcisi Hugo’nun en ünlü romanıdır. Romanın başkahramanı eski bir mahkûmdur ve hayatında yeni sayfa açmak ister. İyilik ve kötülüğün çatışmasının işlendiği romanda başkarakter sürekli iyi ve diğer insanlara iyiliği dokunan birisi olarak yaşamaya çalışır. İyilik ve merhamet kavramlarının doğasının yanı sıra romanda en çok yer verilen konularda birisi de yasaların doğasıdır.

Vadidedki Zambak

Balzac’ın en ünlü eserlerinden birisi ise Vadideki Zambak’tır. Balzac da eserinde Feix adlı bir gencin evli ve çocuklu bir kadına aşık olması ve hayatındaki diğer ayrıntıları ele alır. Realizm ve doğalcılıktan etkilenen Blzac bütün karakterlerini duygu çatışmasından ziyade kendi eğitim ve sosyal statülerine uygun olarak vermeye çalışır.

Romantizm ve Realizm Karşılaştırması

Romantizm akımında olayların tek bir gözlemecinin gözünden ve sırasıyla verilmesi önemli değildir. Önemli olan olayların kişilerin bütün karmaşık ve akıl dışı ruh halleriyle yansıtılmasıdır. Realist ve klasik akıma uygun yazarlar ise olayları belli bir kişinin bakış açısından sırasıyla ve tarafsızca vermeye çalışır. Romantizm de yazar da duygularını işin içine katsa da realizmde böyle bir durum olmaz. Romantik akıma uygun eserlerdeki karakterler ya iyidir ya da kötüdür ve genelde bunlar arasındaki çatışma ele alınır. Ancak realizmde anlatılan bir karaktere tam olarak iyi ya da kötü denemez.

Biçim Farklılıkları Nedir?

Romantik yazarlara göre coşkun ve abartılı bir anlatım dili daha sanatsal ve makbuldür. Ama realistler anlatımda mümkün olduğunca süsten ve coşkunluktan kaçmaya çalışır. Realizmde mümkün olan en sade ve abartısız dille bir şey anlatılır. Realist yazarlar okuyucu için eğitici ve didaktik bir dilden kaçınır. Romantikler de didaktik bir dil kullanmaz ama onlara göre coşkulu ve abartılı bir anlatım edebiyat eserleri için daha uygundur.

 


Bu Yazıyı Paylaş! Google+! Pinterest!