Akciğer Kanseri

Kategori: SAĞLIK - Yorum Yazın
Akciğer Kanseri

Akciğerde başlayan kanserler iki ayrı tipe ayrılırlar: Küçük hücreli olmayan ve küçük hücreli akciğer kanseri. Bu kanserlerin birbirinden ayrımı, hücrelerin mikroskoptaki görüntülerine göre yapılır. Her iki tip kanser de değişik şekillerde gelişip yayılır ve tedavi edilirler.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri
Küçük hücreli akciğer kanserlerinde daha yaygındır ve genel olarak daha yavaş gelişir ve yayılırlar. Bu kanserin 3 ana tipi vardır; bu tipler arasında tedavi ve yaşam süresi açısından fark yoktur.

Küçük hücreli akciğer kanseri
Bu kansere, yulaf hücresi kanseri de denir. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserine göre daha az yaygındır. Bu tipteki kanserler daha hızlı gelişir ve vücudun diğer organlarına yayılması daha fazladır.

AKCİĞER KANSER RİSK FAKTÖRLERİ
Akciğer kanserinin oluşumu tek bir sebebe bağlanmaz. Yapılan araştırmalar sonucu akciğer kanserinin birçok nedeni bulunmuştur. Çeşitli faktörler akciğer kanseri oluşumunda rol oynayabilir. Bunların çoğu tütün kullanımıyla ilişkilidir. Kanser bulaşıcı değildir. Bazı insanların akciğer kanserine yakalanma riski diğerlerinden daha fazladır. Aşağıdaki durumlarda kanser riski artmaktadır.

BULGULARIN FARKINA VARILMASI
Akciğer kanserinin en yaygın belirti ve bulguları;

Bitmek bilmeyen ve zamanla daha kötüye giden bir öksürük
Kalıcı göğüs ağrısı
Kan tükürmek
Nefes darlığı
Hırıltılı nefes alıp vermek
Sık sık zatürre veya bronşit olunması veya geçirilmesi
Boyun ve yüzde şişkinlik
İştahsızlık ve kilo kaybı
Yorgunluk
Bu bulgular akciğer kanserinden veya daha az ciddi durumlardan kaynaklanabilir. Bulguların bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir.

AKCİĞER KANSERİ TANISI

Biyopsi ile alınan küçük bir doku parçasının patolog doktor tarafından mikroskop altında incelenmesi, kişinin kanser olup olmadığını gösterir.

HASTALIĞIN EVRELENDİRİLMESİ

Yapılan tetkikler sonucu hastada kanser saptanırsa, doktor hastalığın hangi evrede olduğunu öğrenmek isteyecektir. Bu evrelendirme kanserin yayılıp yayılmadığını,  yayılmış ise vücudun hangi bölgesine yayıldığını bulmak için yapılır.


Bu Yazıyı Paylaş! Google+! Pinterest!