Nevrotik Bozukluk Nedir ?

Nevrotik Bozukluk Nedir ?

Kişinin duygu ve kaygı bozukluğu yaşamasına nevrotik bozukluk denir. Bu kişileri aşırı ilgi ve şevkat beklemelerinden, kafalarının hep karışık olmalarından veya sık sık güven sorunu yaşamalarından tanıyabiliriz. Nevrotik bozukluk farklı şekillerde de belirti verebilir. Örneğin saldırgan davranışlar sergileme veya ciddi cindel sorunlar da birer belirtidir. Ayrıca sinirlilik hali de görülebilir.
Nevrotik bozuklukların temelini kişinin kontrol altına alamadığı, başa çıkamadığı kaygılar oluşturur. Duygu ve düşüncede bozulmalar davranışlara yansır ve kişinin kendini çevresindekileri yıpratmasına neden olur.
Sürekli alınganlık, en ufak bir şeye sinirlenme, sebep yokken yakınlarına kin besleme ve agresif davranışlar neticesinde nevrotik bozukluk hastaları insanları çevrelerinden uzaklaştırırlar. Kendilerini her şeye rağmen seven, yardımcı olan kişilerden sürekli ilgi ve şevkat bekler, basit nedenlerle bu kişileri gözden çıkarırlar.
Nevrotik bozukluk bedensel etkiler de yapar. Örneğin titreme, baş dönmesi, kalp çarpıntısı veya ishal gibi şikayetler oluşabilir.

Nevrotik Bozukluk Türleri

Kaygı Bozukluğu Şeklinde; Kaygılarını kontrol edemezler. Bu da bunalıma girmelerine veya obsesif kompulsif bozukluk denilen takıntılara (anlamsız davranış tekrarları, temizlik hastalığı) neden olur.
Somatoform bozukluklar:Sebebi bilinmeyen ağrılar olur. Yaşanan kaygı bozukluğuna beden tepki vermektedir. Psikojenik ağrılar olur.
Dissosiyatif bozukluklar: Kişinin stres ve kaygı ile savaşı esnasında, endişelerini örtmek isteyen kişinin kendi kişiliğinden kaçması sonucu unutkanlık ve/veya kişilik bölünmesi oluşur. Bazıları hafızalarını ciddi derecede yitirirler.
Duygudurum bozuklukları:Kişi hep depresiftir, hep bunalımdadır. İnsanlarla bağları yavaş yavaş kopar. Sürekli mutsuzdur, intihara eğilimlidir.

Ansiyete bozuklukları, panik bozuklukları, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, özgün fobiler, ağrı bozuklukları, duygu durum bozuklukları, depresyon, bipolar bozukluk, nevrotik bozukluklardır.

Nevroz

Dönüştürme bozukluğu, ruhsal sıkıntı bedensel belirtiye dönüşür. Kaygı hissine giren kişi bedensel ve psikolojik belirtiler gösterir. Kendisi ve başkası için üzülür. Kaygıyı gizleme arzusu vardır. Odasının kapıları kapalıdır. Sanki epilepsi gibi nöbet geçirir.
Nevrotik kişiler anormal davranışlarda bulunur ve buna üzülürler fakat gerçeklerle bağlantılarını koparmazlar. Panik bozukluğu, major depresyon tedavi gerektirir.
Nevrotik kişiler rahatsızlıklarının farkındadır ama değiştiremezler. Aşırı şefkat gereksinimi ve diğer kişilere bağımlılık gözlenir. Aşağılık duygusu vardır. Güven ve dikkat ihtiyacı vardır. Plan yapamazlar, organize edemezler.
Arzu ile ihtiyaçlar, benlik ile alt benlik arasında çatışma vardır.

Kişi aynı şeyi bir taraftan isterken bir taraftan da yasak olduğunu düşünmektedir. Nevroz, obsesif kompulsif bozukluğun bir türevi de olabilir.
Genetik yatkınlık ve stresli yaşam sonucunda nevroz oluyor.
Çatışma yaşanırken stres bedenin beyin kimyası etkileniyor. Yurt dışında yaşamak isterken aileden ayrılamamak mesela. Uzun vadeli hormon değişimine neden oluyor. Hormon birikmesi veya hormon deşarjı oluyor. Nöronlar arasından bağlantılar azalıyor, hipokampüs bölgede harabiyet, hipokampal bölge küçülüyor.

Nevrotik Bozukluk Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Nevroz, sonradan oluştuğu için tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hem terapi hem de bedensel/psikolojik şikayetleri bertaraf etmek için ilaç tedavisi uygulanır.


Bu Yazıyı Paylaş! Google+! Pinterest!