Roman Nedir, Hikayeden Farkları Nelerdir? İlk Roman Hangisidir?

Kategori: BLOG - Yorum Yazın
Roman Nedir, Hikayeden Farkları Nelerdir? İlk Roman Hangisidir?

 

Roman nedir? Roman, uzun bir anlatıya dayanan edebi bir türdür. Okuyucunun başına gelmiş veya gelmiş olabilecek olayları yerel bir bütünlük ve uyum içinde okuyucuya uzun bir hikaye şeklinde sunan edebi ve sanatsal bir eserdir. Cinsiyet, zaman ve insan, okuyucunun merakına hitap edebilecek unsurlara sahiptir.

Kurgu kurmacayı oluşturan dört temel unsur; yer, zaman, olay örgüsü ve oyuncular, onu hayattan türeyen bir edebî tür haline getirir. Öte yandan bir romanı, uzun soluklu bir edebi eser olarak, anlatım gücü ya da sanatsal beceri olarak değerlendirmek yerinde olur. Roman, anlatım tarzı, nesir ve üslup karakteri itibariyle önceki hikaye, masal ve mesnevi tarzı manzum hikayelerimizden çok farklı bir yapıya sahiptir. Bireysel edebî türlerin kendi estetik yapıları, değişim ölçüleri, teknikleri ve anlatımları çerçevesinde karakter ve güzellikleri; dış dünyayla, özellikle okuyucuyla iletişimde farklı konumlara sahiptirler.

Romanların Özellikleri Nelerdir?

Romanların özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Kurgu sanatı, uzun anlatılara dayalı bir edebiyat türüdür.
 • Bir insanın insan olarak yaşayabileceği olaylar, hayatta karşılaşabileceği durumlar, sevinç, neşe, hüzün, mutluluk, aşk, nefret, aşk, kıskançlık, aşırı tutku ve daha birçok insana özgü ne düşünürsek düşünelim. Varlıklar değerler ve yaşam, ayrıdır, kurgudan ayrıdır. Temalar oluşturun.
 • Sadece insanlarla mı ilgili? Tabii ki değil. Toplumsal gerçeklik, ideolojik biçimler, farklılık fikirleri, toplumsal değer yargıları, tarihi olaylar ve karakterler, savaşlar vb. pek çok olgu romanın konusunu oluşturmaktadır.
 • Romanlar farklı özelliklerinden dolayı türlere ayrılır. Örneğin; sosyal kurgu, sosyal kurgu, psikolojik kurgu, gerçekçi kurgu, gerçekçi kurgu, romantik kurgu, macera kurgu, tarihi kurgu gibidir.
 • Kurgu sanatında karakterleri ve olayları anlatmak için iyi bir yerdir. Özellikle bireylerin dış ve iç analizleri detaylı olarak sunulmaktadır.
 • Romandaki olaylar karmaşıktır. Olaylar sebep ve sonuç ile bağlantılıdır.
 • Romanlar birden çok açıdan yazılır.

İlk Roman Hangisidir?

İlk romanımız Taaşuku Talat ve Fitnat geleneksel kurallara göre yazılmıştır. Namık Kemal’in İntibah’ı bu anlayışın ötesine geçen ilk romandır. Ancak Ahmet Midhat’ın kendi hikayecilik geleneklerimizi her tür ve türdeki Batı kurgusu ile birleştirerek bizi bir roman gibi sunarak verdiği örneği bir kenara bırakırsak; Recaizade M. Ekrem’in Araba Sevdası’nı ilk realist roman örneği olarak kabul ediyoruz. Batı kurmaca sanatının ilk örneklerini Halit Ziya Uşaklıgil’de görmeye başlıyoruz. Mai ve Siyah, ilk Batılı romanımızdır.

 1. yüzyılın başlarından, daha doğrusu ilk çeyreğinden itibaren Türk kurgusu, özellikle Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinden yola çıkarak bu değişim ve ivmenin güzel bir örneğini sunar. Yakup Kadri, toplum ve toplumsal değişimi eleştirel bir tavırla romanlar sunar. Halide Edip yeni değerlerin peşinden koşar ve iki farklı kültür dünyasını yüz yüze sentezler.

Roman Nedir? Roman ile Hikayenin Farkları Nelerdir?

Roman ve hikaye farkları nelerdir? Bu farklar şu şekilde sıralanabilir;

 • İki tür arasındaki en büyük fark anlatının uzunluğudur. Bir roman, bir hikayeden daha uzun bir anlatıdır.
 • Uzunluk farkından dolayı romandaki karakterlerin, yerlerin ve olayların anlatımı hikayeden daha ayrıntılı ve uzundur.
 • Romanda kişisel analiz önemli bir yer tutar. Hikayede, kahraman yüzeyde tanıtılır.
 • Hikaye kısadır, roman uzun zaman anlatır.
 • Öyküde tek bakış açısı kullanılmış, romanda birden fazla bakış açısı kullanılmış.
 • Roman bir yerin tasviri ile başlarken, bir hikaye bir olayın tasviri ile başlar.
 • Hikayeler kısa oldukları için ilgi çekici ve ilgi çekici olaylardan bahsetmelidir. Romandaki olaylar çoktur, olaylarda bu nitelikler aranmaz.

 

 


Bu Yazıyı Paylaş! Google+! Pinterest!