Bipolar Bozukluk, Aşık Olma ve Ahlak Değişiklikleri

Bipolar Bozukluk, Aşık Olma ve Ahlak Değişiklikleri

Bipolar bozukluk iki uçlu duygu durum bozukluğudur. Bu hastalıkta bir manik evre, bir de depresyon denilen çökü durumu yaşanır. Biri coşkulu diğer yerin dibine girme hali görülür. Mani tablosunda dopamin artışı olur ve aşk yaşanır. Kişi kendisini harika hisseder. Doğal bir iyilik hali değildir. Normalin üstünde neşelidir ve karşıdakine ulaştırır. Düşünce uçuşması yaşanır, hızlı düşünür, abartılı borçlara girer. Bir cümleden diğerine bağlanır. Aşık olduğu kişiye veya kendisi için çok para harcar. On kıyafet alır, hediye dağıtır. Bu dönemde içine kapanık, mazbut kişi açık giyinmeye başlar, tanımadığınız davranışlar sergileyebilir. Cinselliği ön plana çıkarabilir. BU dönemden çıkınca yaptıklarını tasvip etmez.
Evli insanlar başkasına mani döneminde aşık olur. Eşim internetten başka insanlar ile görüşüyor sorunları olur. Hastalar bu evrede çok sık aşık olabilirler. Erotomanik hezeyan yaşanabilir. Yani başkası bana aşık olmuş diye düşünebilir.
Hastalığın oluşumunda genetik yatkınlık etkili olduğu gibi, travma ve öğrenilmiş çaresizlik de etkilidir. Stres ve kötü yaşam koşulları tetikleyici ve hastalığın şiddetini artırıcıdır.

Manik Evrede Yaşanan Aşklar Gerçek Mi, Yoksa Daha Sonra Geçer Mi ?

Köle efendi ilişkisinde hangisi güçlüdür. Bir hizmeti arzu ile yapıp yapmama konusunda kölenin etkisi vardır. Sevgi ile gelişen aşklar daha sağlamdır. Fırtınalı, tutkulu aşklar daha risklidir. Aşığa sevdiğinin resmi gösterildiğinde beyinde bazı alanlar aktif hale geliyor, beyin kimyasalları hareketleniyor. Manik evrede de beyin kimyasalları aşık olmuş gibi garip ve karmaşık hale gelir. Duygu ve düşünceler yoğun yaşanınca kolayca aşık olunabiliyor. Manik evre geçince duygular da normale dönüyor.

Bipolar Bozukluk Ahlak Değişikliği Yapar Mı?

 Normal hayatta insanlar duygu ve düşüncelerini kontrol altında tutmaya çalışırlar. Bunun için sıkı bir otokontrol sistemi vardır. Fakat manik evrede bu bariyerler aşılır ve kişi daha önceden yapmadığı davranışları sergiler. Ne ahlak ne de toplum kuralları tanımadan hayatını yaşar. Özellikle cinsel konularda tabuları yıkar. Manik evre geçince de yaptıklarından pişman olur.


Bu Yazıyı Paylaş! Google+! Pinterest!