Manik Depresif Bozukluk Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Manik Depresif Bozukluk Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Manik depresif bozukluk hastanın manik ve depresif ataklar geçirmesidir. Bir aşırı coşkulu mani dönemi vardır, bir de depresyona girilen dönem vardır. Hayat bu ikisinin döngüleri ile geçip gider. Döngüler arasında normal dönemler de vardır.
Manik depresif bozukluğun sebepleri biraz genetik yatkınlık, biraz da çocukluk döneminde yaşanan travmalardır. Stres, çaresizlik ve aşırı üzüntüler bu hastalığı genç yaşlarda açığa çıkarır. Nöbetleri de yine aynı şekilde stres ve uykusuzluk tetikler.
Hastalık beyindeki hormonların dengesinin bozulması ile başlar. Önce beyin kimyasalları anormal seviyelere gelir daha sonra da beyini elektriksel faaliyetleri bozulur.

 Bipolar bozukluk tedavisi

 Bipolar bozukluk tedavisine başlamadan önce hasta kendine yeterli bilgilendirmenin yapıldığını ve tedavi sorumluluğunun kendinde olduğunu belirten formu imzalar.
Manik depresif bozukluk tedavisinde beyin hormonlarını normalleştiren ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar epilepsi yani sara hastalarına verilen ilaçlarla benzerlik taşır. İlaç uygulanmasında doz hastalığın şekline ve şiddetine göre ayarlanmalıdır. Aksi takdirde depresyon nöbeti geçiren hasta aniden manik döneme veya manik halden depresyon haline geçebilir.
İlaç tedavisine cevap vermeyen ağır depresyonlar olabiliyor. Bu takdirde manyetik uyarım denilen şok tedavisi uygulanıyor. Hastaya eşiğin yüzde on fazlasına kadar şok uygulanıyor. Bu tedavi şekli 12 yaşından büyüklerde uygulanabiliyor.
Tedavinin işe yarayıp yaramadığı ve döngü hızlarının sürekli takip edilmesi gerekiyor. Hastanın uzun süren tedavilerde kendi insiyatifi ile ilaçları “düzeldim” diyerek bırakması veya atakları kendi kendine geçirmeye çalışması halinde tedavi işe yaramıyor, yeniden başa dönülüyor. İkinci tedavi süreci ilk teşebbüse göre daha zorlu hale geliyor, çünkü hastalık daha dirençli hale gelmiş oluyor.
Manik atakları beynin sağ bölgesi ile ilgilidir. Buradaki elektriksel hareketler çoğalınca ve kimyasalların akışı hızlanınca manik nöbetler oluşur. Tedavide bu bölgeye yavaşlatıcı şoklar uygulanır. Beynin sol bölgesinde kimyasal yavaşlama olduğunda ise depresyon oluşur. Beynin sol bölgesine hızlandırıcı şoklar uygulanarak depresif dönem atlatılmaya çalışılır.
Şok derecesi iyi ayarlanamazsa, manikten depresife, depresiften manike sıçramlar olur.

Manyetik uyarım tedavisi daha çok hastalığın ilaca direnç gösterdiği durumda yine ilaç tedavisi ile birlikte yani normal tedaviyi destekleyici olarak uygulanır.
Bipolar bozukluk tedavisinde psikoterapi de uygulanır. Fakat nöbetler başladığında değil normal dönemlerde yapılır.


Bu Yazıyı Paylaş! Google+! Pinterest!